2013

  • Armainy Yusita mendapatkan Medali emas 50m Gaya Bebas yang diselenggarakan oleh BAPOMI
  • Armainy Yusita mendapatkan Medali Perak 200m gaya bebas yang diselenggarakan oleh BAPOMI
  • Resti Agustin mendapatkan medali Perak pencak Silat yang diselenggarakan oleh BAPOMI
  • Acmad Nuhu Bocoum mendapatkan posisi ke empat Lari 400 m diselenggarakan oleh BAPOMI
  • LSPR Dance juara ke 3 dalam The 51st Lefkas International Folklore Festival di Yunani